Współpraca

Kancelaria Prawna i Podatkowa mec. Bogumiła Wasilewskiego proponuje następujące modele świadczenia usług prawnych lub   doradztwa podatkowego:

1. usługa ciągła – ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne,

2. usługa ciągła – wynagrodzenie ustalane za każdy z miesięcy oddzielnie wg stawek godzinowych i zaangażowania w sprawy klienta,

3. usługa jednorazowa – wynagrodzenie ryczałtowe (za np. usługę rejestracji spółki prawa handlowego) lub wg stawek godzinowych (za np. usługę audytu prawno - podatkowego),

4. usługa zastępstwa procesowego – wynagrodzenie ustalane na podstawie stawek ,,urzędowych”, tj. przepisów w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu; zasady i terminy płatności uzgadniane indywidualnie z klientem.

Realizacja: